​GO-CARD kunstkort

GO-CARD udstiller også redaktionelle postkort som supplement til vores reklamepostkort.

Vi kalder dem kunstkort, og trykker dem både for at støtte kunstnerne og for at bidrage til et attraktivt mix af postkort i vores stativer.

Alle kan sende forslag ind til GO-CARD's kunstkort, men kravet er at postkortene ikke har kommercielle budskaber.
GO-CARD søger altid spændende motiver, især relaterede til fx fødselsdage og andre anledninger, samt forskellige højtider. Når du indsender et forslag, er der i første omgang ingen krav til opsætningen, blot at vi kan vurdere motivet.

Da vi modtager mange forslag til kunstkort, kan vi desværre ikke love at du hører fra os, med mindre vi udvælger netop dit kort.

Almindelige tips og tricks til et godt postkort gælder også for kunstkort, og kan findes her på hjemmesiden. Egne oplysninger på bagsiden skal så vidt muligt begrænses til kunstner, titel, teknik og evt. website.

Hvis vi udvælger netop dit motiv vil du få tilsendt en materialespecifikation samt en guide til hvordan materialet skal sættes op til aflevering af en trykklar PDF. Det færdige materiale sendes til kunst@go-card.dk. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe yderligere med opsætningen.

Efter vi har modtaget det færdige materiale kan der igen gå en rum tid inden det bliver trykt og kommer ud på caféerne. Når kunstkortet er trykt vil der være ca. 300 stk. til afhentning, efter aftale, på GO-CARD's adresse.

Ved fremsendelse af materialet garanterer du og indestår for, at du selv har lavet kunstkortet, og at der er tale om et orginalt værk, der ikke krænker tredjemands rettigheder.

Såfremt GO-CARD udgiver kortet, er GO-CARD berettiget til at anvende postkortet, bl.a. i sin markedsføring, herunder website, Facebook og nyhedsbreve.
GO-CARD's udgivelse af postkortet sker vederlagsfrit.